ป้ายกำกับ: alpha88

ความเท่าเทียมในการจ้างงานต่อผู้หญิง

ความเท่าเทียมในการจ้างงานต่อผู้หญิง

ความเท่าเทียมในการจ้างงาน ในปัจจุบันผู้หญิงมักจะรายงานการล่วงละเมิดทางเพศต่อคณะกรรมการโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันในอุตสาหกรรมที่มีผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ ทุกวันนี้ ผู้หญิงมักจะรายงานการล่วงละเมิดทางเพศต่อคณะกรรมการเพื่อโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันในอุตสาหกรรมที่มีผู้ชายเป็นใหญ่ เช่น การก่อสร้าง สาธารณูปโภค เหมืองแร่

การขนส่งและคลังสินค้า24 สิ่งนี้ช่วยลดโอกาสในการรวมกลุ่ม เนื่องจากผู้หญิงอาจเลือก ออกจากการเข้าร่วมหรือออกจากงานที่มีผู้ชายเป็นใหญ่

เนื่องจากประสบการณ์หรือความกังวลเกี่ยวกับการล่วงละเมิด การรวมตัวเป็นเรื่องยากที่สุดสำหรับกลุ่มที่เผชิญกับอคติที่ตัดกัน เช่น ผู้หญิงผิวสี ตัวอย่างเช่น ในบริบทขององค์กร ผู้หญิงผิวสี โดยเฉพาะผู้หญิงผิวดำ มีโอกาสน้อยที่สุดที่จะรายงานการสนับสนุนเชิงรุกหรือเชิงรับจากผู้จัดการ ด้วยเหตุนี้จึงบั่นทอนความสามารถในการเลื่อนขั้นและนำไปสู่การมีบทบาทต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างมากในบทบาท C-suite25

ผลกระทบของการศึกษาต่อการแบ่งแยกอาชีพ การแบ่งแยกอาชีพในตลาดแรงงานเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการออกแบบระบบการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายและระบบการศึกษาหลังมัธยมศึกษา เด็กผู้หญิงทำคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เกรด 4-8 ได้เทียบเท่าหรือดีกว่าเด็กผู้ชาย

และลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเท่าๆ กันเมื่อย้ายเข้าโรงเรียนมัธยม แต่  alpha88   ช่องว่างก็กว้างขึ้นเมื่อผ่านชั้นมัธยมปลายและอุดมศึกษา26 ช่องว่างนี้กว้างเป็นพิเศษสำหรับเด็กผู้หญิงผิวดำและลาตินที่มีบทบาทในสายงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การศึกษาสายอาชีพสามารถติดตามหรือแยกนักเรียนออกเป็นอาชีพได้

โดยตรงมากขึ้น ในขั้นต้นผู้กำหนดนโยบายมองว่าการฝึกอบรมสายอาชีพเป็นวิธีแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมใหม่

และเป็นแนวทางในการสอนนักเรียนใหม่ที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างกะทันหัน ซึ่งมักมาจากคนยากจน ผู้อพยพ คนในชนบท หรือชนกลุ่มน้อยอื่นๆ27 อย่างไรก็ตาม ผู้กำหนดนโยบายมักมุ่งไปที่ระดับล่าง- รายได้นักเรียนเข้าโครงการฝึกอาชีพ ในขณะที่การศึกษาศิลปศาสตร์แบบดั้งเดิมถูกสงวนไว้สำหรับนักเรียนที่มีฐานะร่ำรวยและส่วนใหญ่เป็นนักเรียนผิวขาว

ทุกวันนี้ แม้จะมีการลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาสายอาชีพและการเรียกร้องที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการฝึกอาชีพในโรงเรียนมัธยมปลายได้ แต่ความแตกต่างทางเชื้อชาติยังคงอยู่: นักเรียนผิวดำและลาตินมีโอกาสน้อยที่จะลงทะเบียนเรียน

ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ชั้นเรียน (STEM) ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้สูงขึ้นและมีแนวโน้มที่จะลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมการต้อนรับและการบริการมนุษย์28

มีผู้หญิงสเปน 17 คนและผู้หญิงผิวดำ 9 คนสำหรับชายผิวขาวทุกๆ 100 คนที่ได้รับปริญญาตรีด้านวิศวกรรม ความแตกต่างเหล่านี้ยังคงมีอยู่ในนักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนชาวฮิสแปนิกและคนผิวสีมีโอกาสเรียนน้อยกว่าในวิชาเอก STEM สี่ปี เช่น วิทยาศาสตร์กายภาพ คณิตศาสตร์

และวิศวกรรมศาสตร์ ช่องว่างกว้างขึ้นสำหรับผู้หญิงผิวสี ตัวอย่างเช่น มีผู้หญิงเชื้อสายฮิสแปนิก 17 คนและผู้หญิงผิวสี 9 คน ต่อชายผิวขาว 100 คนที่ได้รับปริญญาตรีด้านวิศวกรรม29 นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างการได้รับปริญญาและรายได้ที่สูงขึ้นปิดบังความเป็นจริงพื้นฐานที่ว่าค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน การฝึกงานที่ไม่ได้รับค่าจ้าง30

และข้อจำกัดด้านเวลาของความสามารถในการทำงานเพื่อรับค่าจ้างขณะอยู่ในโรงเรียน อาจทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับในระดับปริญญาไม่สามารถป้องกันได้สำหรับนักเรียนบางคน โดยเฉพาะนักเรียนผิวสี ซึ่งครอบครัวของพวกเขามีความมั่งคั่งโดยเฉลี่ยน้อยกว่าครอบครัวผิวขาว

กลุ่มประชากรในงานที่ไม่ต้องการเส้นทางการศึกษาที่ยาวกว่า และการแบ่งแยกทางอาชีพยังคงมีอยู่โดยไม่คำนึงถึงผลการศึกษา: แม้ในหมู่ผู้ที่ได้รับการศึกษาระดับสูง คนงานผิวสีและผู้หญิงก็มีบทบาทที่แตกต่างกัน ซึ่งมักจะได้รับค่าจ้างต่ำกว่าเมื่อเทียบกับชายผิวขาว

ลุงเลว ก่อเหตุข่มขืนหลานวัย 6 ขวบอ้างเด็กสมยอม รับทำมาแล้ว 5 ครั้ง

ลุงเลว ก่อเหตุข่มขืนหลานวัย 6 ขวบอ้างเด็กสมยอม รับทำมาแล้ว 5 ครั้ง

       ลุงเลว ก่อเหตุข่มขืนหลานวัย 6 ขวบ เมื่อวันที่ 8 เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2562   เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ. ห้างฉัตร    ประจำจังหวัดลำปางได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านว่าได้มีคนร้ายก่อเหตุข่มขืนเด็กหญิงวัย 6 ขวบซึ่งคนร้ายและเหยื่อที่ถูกข่มขืนนั้นเป็นลุงกับหลานแท้ๆของตนเองโดยในขณะนี้ชาวบ้านได้มีการควบคุมตัวชายที่ก่อเหตุข่มขืนหลานเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

       หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุก็เดินทางไปยังบ้านที่เกิดเหตุทันทีซึ่งเมื่อไปถึงก็เห็นว่ามีชาวบ้านเป็นสำนวนว่ากำลังยืนห้อมล้อมชายคนหนึ่งอยู่ซึ่งชายคนดังกล่าวนั้นอยู่ในสภาพที่นั่งหน้าเศร้าสลดโดยใช้คนดังกล่าวมีอายุประมาณ 57  ปี   ซึ่งให้การยอมรับสารภาพว่าได้มีความสัมพันธ์กับหลานสาววัย 6 ขวบของตนเองจริงแต่ใช่วัย 57 ปียืนยันว่าไม่ได้เป็นการข่มขืนแต่เป็นการยินยอมของเด็กวัย 6 ขวบ

      อย่างไรก็ตามชายวัย 57 ปีให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าตัวเขาเองนั้นเป็นคนโสดเนื่องจากว่าเลิกกับภรรยามานานกว่า 10 ปีแล้วและรู้สึกเหงาซึ่งเมื่อไม่นานมานี้หลานสาววัย 6 ขวบได้มาเล่นที่บ้านเมื่อเห็นว่าหลานหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูจึงรู้สึกสุขใจประกอบกับความรู้สึกเหงาเปล่าเปลี่ยวหัวใจจึงได้มีการชักชวนหลานเข้าไปในห้องแล้วกระทำชำเราหลานซึ่งได้ทำในลักษณะแบบนี้กับหลานสาวมาแล้วถึง 5 ครั้งด้วยกัน 

       อย่างไรก็ตามญาติของเด็กหญิงวัย 6 ขวบให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการสังเกตมาก่อนว่าหลานสาวนั้นถูกข่มขืนแต่สังเกตเห็นว่าช่วงหลังๆที่หลานสาวกลับมาจากบ้านของลุงก็มักจะบ่นเป็นประจำหลังจากเข้าห้องน้ำว่าเจ็บอวัยวะเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ปัสสาวะมักจะบ่นว่าแสบซึ่งในตอนแรกนั้นทุกคนเข้าใจว่าหนูน้อยวัย 6 ขวบน่าจะไปวิ่งเล่นแล้วหกล้มแล้วอาจจะมีบาดแผลตรงอวัยวะเพศจึงซื้อยามาทาให้แต่ก็ไม่เห็นว่าเด็กน้อยจะหายจากอาการบาดเจ็บเพราะมักจะบ่นว่าเจ็บอยู่เสมอ

        อย่างไรก็ตามเรื่องมาแดงขึ้นเมื่อมีอยู่วันหนึ่งปรากฏว่ามีเลือดไหลออกมาจากอวัยวะเพศของหนูน้อยวัย 6 ขวบและเมื่อผู้ใหญ่เห็นจึงได้มีการดูที่บริเวณอวัยวะเพศของเด็กพบว่ามีร่องรอยการฉีกขาดดังนั้นทางด้านญาติพี่น้องของเด็กจึงมั่นใจว่าเด็กน่าจะถูกข่มขืนและไม่น่าจะเกิดจากอุบัติเหตุจึงได้มีการซักถามเด็กจนในที่สุดเด็กก็ให้ข้อมูลว่าถูกผู้เป็นลงกระทำชำเรา

        หลังจากทราบเรื่องญาติของเด็กหญิงวัย 6 ขวบจึงได้มาคุยกับลุงคนดังกล่าวทันทีซึ่งเขาก็ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้กระทำเรื่องดังกล่าวจริงและรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมที่จะชดใช้ความผิดทางด้านญาติพี่น้องจึงได้พากันรุมประณามและโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาจับกุมไปดำเนินคดี

 

สนับสนุนโดย    alpha88

การให้ความรู้เรื่องการค้ามนุษย์ในช่วงวันหยุด

การให้ความรู้เรื่องการค้ามนุษย์ในช่วงวันหยุด

ต้องการดูวิธีเพิ่มความยุติธรรมทางสังคมและการรับรู้เรื่องการค้ามนุษย์ในช่วงเทศกาลวันหยุดของคุณหรือไม่ นี่คือบางส่วนที่ควรพิจารณา

การให้ความรู้เรื่องการค้ามนุษย์ ขณะเดินทาง พวกเราหลายคนเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุด มีโอกาสพบญาติที่อยู่ห่างไกล หลีกหนีจากสภาพอากาศหนาวเย็นไปยังเมืองร้อน หรือในทางกลับกัน! อย่างไรก็ตาม นักเดินทางอย่างเราอาจไม่ใช่คนเดียวที่เดินทาง: ผู้ค้ามนุษย์อาจอยู่ระหว่างการเดินทางด้วย โดยหวังที่จะซ่อนตัวภายใต้ที่กำบังของฝูงชนในช่วงวันหยุด หากคุณกำลังเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดนี้

และคุณเห็นสถานการณ์ที่ดูน่าสงสัย อย่าพยายามเข้าไปแทรกแซงหรือเผชิญหน้ากับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ค้ามนุษย์หรือเหยื่อด้วยตัวคุณเอง อย่าเล่นฮีโร่หรือผู้ช่วยชีวิต ควรบอกใครซักคน โดยเฉพาะลูกเรือและบุคลากรของสายการบินที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อระบุสถานการณ์การค้ามนุษย์ที่มีแนวโน้มเป็นไปได้ และรู้วิธีเข้าแทรกแซงและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม

น่าเสียดายที่ไม่ใช่ทุกสายการบินที่ได้รับการฝึกอบรม อย่างไรก็ตาม Delta, JetBlue, Alaska Airlines และ American Airlines

เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเที่ยวบินที่เราเชื่อว่าได้เข้าร่วมในการฝึกอบรมด้านอสังหาริมทรัพย์ พิจารณาการให้ที่พักพิงวัยรุ่น ครอบครัวของคุณมีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัครในช่วงวันหยุดหรือไม่? หลายคนใช้เวลานี้เพื่อสร้างจิตวิญญาณแห่งการให้ด้วยการเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์พักพิงคนไร้บ้าน

สิ่งที่อาจไม่ค่อยมีใครทราบก็คือการค้าเด็กเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา และวัยรุ่นที่หลบหนีมักเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการถูกแสวงประโยชน์มากที่สุด หากคุณอยู่ในอารมณ์ที่จะเป็นอาสาสมัครในปีนี้ และมีที่พักพิงในท้องถิ่นสำหรับวัยรุ่นที่หลบหนี ลองโทรหาพวกเขาเพื่อดูว่าคุณสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่

ของขวัญที่ป้องกันการค้ามนุษย์ มีความเรียบง่ายในชีวิตของคุณหรือไม่? มีใครบางคนที่มีทุกอย่างที่ต้องการแล้วหรือยัง? หรือนักรบความยุติธรรมทางสังคมที่จะชื่นชมของขวัญที่ขยายขอบเขตการให้? จากนั้นเราก็มีของขวัญที่สมบูรณ์แบบ คุณสามารถให้ของขวัญเช่น สนับสนุนการฝึกอบรมทางกฎหมายสำหรับทั้งหมู่บ้าน จัดให้มีการบำบัดกลุ่มเด็กผู้หญิงในช่วงบ่ายสนับสนุนการเข้าร่วมของครอบครัวที่ค่ายครอบครัว มอบบ้านเลี้ยงไหมให้ครอบครัวหนึ่ง สนับสนุนโปรแกรมหลังเลิกเรียนเป็นเวลาหนึ่งเดือน และอื่น ๆ อีกมากมาย

ของขวัญทั้งหมดนี้ช่วยเลี้ยงดูเด็ก ๆ แต่ละคน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว และสนับสนุนการฟื้นตัวของชุมชนทั้งหมด! พวกเขาช่วยป้องกันไม่ให้เด็กถูกค้าเข้าสู่อุตสาหกรรมทางเพศ และยังให้ประโยชน์มากมายเพื่อสนับสนุนการศึกษา จิตใจ และความเป็นอยู่ที่ดีของร่างกาย เลือกของขวัญในระดับใดก็ได้ และรู้ว่าของขวัญของคุณเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่

เพื่อยุติการระบาดของการค้ามนุษย์ เรียกดูแคตตาล็อกของขวัญของเราหรือไปที่หน้าบริจาคออนไลน์ของเราวันนี้! ไม่ว่าคุณจะเลือกซื้อบางอย่างผ่านแคตตาล็อกของขวัญของเราหรือบริจาคทางออนไลน์ การบริจาคทั้งหมดของคุณจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมจะเพิ่มเป็นสองเท่า ด้วยของขวัญเพียงชิ้นเดียว คุณสามารถเปล่งประกายสิ่งดีๆ ออกมาในโลกนี้ได้! อะไรจะดีไปกว่าการเฉลิมฉลองเทศกาลวันหยุดนี้

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    alpha88

หลักปฏิบัติของชาวพุทธ ศีล 5

หลักปฏิบัติของชาวพุทธ ศีล 5

ชาวพุทธมีหลักปฏิบัติที่สำคัญคือ ศีล5 ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานสำหรับคนที่นับถือศาสนาพุทธใช้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลามานาน ศีล5ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของชาวพุทธที่ควรปฏิบัติกัน แต่คนส่วนใหญ่มักปฏิบัติตรงกันข้ามกับศีล5 หรือไม่สามารถปฏิบัติตนตามหลักการถือศีล5ได้เลย จนทำให้การดำเนินชีวิตมีแต่ความวุ่นวาย

ซึ่งศีล5มีหลักปฏิบัติกันไม่ยากเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งนั้น เรามารู้จักหลักปฏิบัติกันดีกว่ามีอะไรบ้าง

ข้อที่ 1 เว้นจาการฆ่าสัตว์  คือการมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ ไม่เบียดเบียนหรือทำร้ายร่างกายต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ มีจิตใจปรารถนาดีไม่ฆ่าสิ่งมีชีวิต เห็นอกเห็นใจต่อสัตว์และเพื่อนมนุษย์

ข้อที่ 2 เว้นจากการลักขโมย คือการไม่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราโดยที่เจ้าของไม่ได้อนุญาต ไม่ว่าจะเอามาด้วยวิธีใดก็ตาม เช่น ฉ้อโกง หลอกลวง ยักยอก วิ่งราว ขู่เข็ญ ปล้น เป็นต้น ควรขยันทำมาหากินหาซื้อเองโดยไปแย่งของใครมา รู้จักการให้ทานแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์

ข้อที่ 3 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม คือการซื่อสัตย์ต่อภรรยาและสามีของตนเอง ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาคนเมื่อมีเจ้าของแล้ว ไม่ว่าจะแสดงอาการสบตา พูดจาหยอกหวานใส่ หรือถ้ายังไม่ได้แต่งงานกันต้องเคารพตามประเพณี การให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ข้อที่ 4 เว้นจากการพูดเท็จ การพูดกับใครต้องมีความจริงใจพูดแล้วไม่คืนคำ ไม่เสียสัตย์ ไม่ผิดสัญญา ไม่พูดคำหยาบ คำส่อเสียดต่อกัน ไม่ใช้คำพูดหลอกลวงหรือพูดเสียดแทงต่อเพื่อนมนุษย์ ควรพูดด้วยความจริงใจมีความปรารถนาดีต่อกัน พูดแต่สิ่งที่ดีให้ผู้ฟังรู้สึกดีตามไปด้วย

ข้อที่ 5 เว้นจากการดื่มสุรา  ข้อนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าดื่มสุราแล้วมึนเมาย่อมทำให้ตนเองขาดสติ ส่งผลให้มีการประพฤติการะทำความชั่ว ส่งผลให้ผิดศีลในข้ออื่นๆตามไปด้วย ดังนั้นควรงดเว้นจากการดื่มของมึนเมาและไม่เสพยาเสพติด แม้แต่บุหรี่ก็ห้ามถือว่าเป็นสิ่งเสพติดเหมือนกัน

การที่จะเป็นคนมีศีลธรรมนั้นต้องมีการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันให้ครบตามศีลทั้ง 5 ข้อ จึงถือว่าเป็นคนมีศีลธรรมเต็มตัว โดยไม่ขาดข้อใดข้อหนึ่ง ถ้าทุกคนสามารถปฏิบัติกันได้สังคมบ้านเมืองย่อมมีความสงบสุข ไม่มีเพศภัยต่อสังคม แต่คนส่วนใหญ่นั้นล้วนแต่ปฏิบัติกันไม่ได้ส่งผลให้มีปัญหาหาตามมากมายดังเห็นกันในทุกวันนี้ ดังนั้นศีล 5 ถือว่าสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เช่นกัน

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  alpha88

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa