ข่าวของกลางเก็บยาเสพติด

เสียงสะท้อนของประชาชนที่ต่างไม่เห็นด้วยกับการที่จะต้องเก็บ ยาเสพติด ให้โทษของกลางเอาไว้ในคลังในยาเสพติดได้เป็นเวลากว่าประมาณ30ปี หากแม้ว่ายังไม่มีคำตัดสินจากศาลในชั้นต้นถึงแม้ว่าในแต่ละปีนั้นจะมีการนำเอายาเสพติดดังกล่าวเอาออกมาเผาทำร้ายกันอยู่เป็นประจำแต่ที่มากสุดก็ทำได้มากแค่เพียงในปีละครั้ง

และในแต่ละครั้งนั้นก็เผาทำรายได้เป็นเพียงปีละ3,000กิโลกรัมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและจึงได้เกิดปัญหาของยาเสพติดที่ค้างอยู่ในคลังเป็นจำนวนมากมายมหาสารและอาจจะเกิดปัญหาในการสูญหายออกไปจากในคลังเก็บ อย่างล่าสุดที่ได้นำเอาออกมาเผาได้แค่เพียงประมาณ3,094กิโลกรัมเท่านั้น

และยังคงหลงเหลืออยู่ภายในคลังประมาณอีก40ตัน หรือ ประมาณ40,000กิโลกรัม ที่ยังไม่ได้ถูกนำเอาออกมาเผาทำรายเพราะยังติดขัดอยู่ในข้อของกฏหมายบ้างมาตรา ของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พุทธศักราช2522 ที่ในคดีของยาเสพติดจะมีอายุความนานประมาณถึง30ปี หรือในจนกว่าที่จะมีคำตัดสินออกมาจากศาลชั้นต้นว่าให้ริบของกลางได้

ซึ่งในส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเวลานานเป็นสิบปีกว่าศาลชั้นต้นจะสินของผลคดีออกมาและยิ่งหากว่าเป็นคดีที่ไม่มีผู้ต้องหายิ่งแล้วใหญ่นานกว่า30ปี นั้นก็ยังคงจะมีให้เห็นจากเหตุผลเงื่อนไข เวลาของข้อกฏหมายดังกล่าวมันจึงได้เป็นกำลังได้สร้างปัญหาให้กับทางสำนักงานคณะกรมการอาหารและยาหรือว่า อย.  เป็นผู้ที่มีหน้าที่หลักในการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลางที่ได้ผ่านการตรวจวิเคาระห์แล้วจากในทั่วประเทศเอามารวมกันไว้ในคลังยาเสพติดของ อย. เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

จากในพื้นที่จริงนั้นเก็บได้เพียงแค่ประมาณ25ตัน ทุกวันนี้จะต้องทำการต่อชั้นเป็นแนวตั้งเพื่อให้เก็บบได้ในปริมาณในความจุมากที่สุด สำหรับในการของบประมาณกว่าร้อยล้านบาทในปีในงบประมาณหน้ามันจึงเป็นหนึ่งในสองแนวทางที่ทาง อย. ได้เห็นว่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดมีพื้นที่เก็บยาเสพติดได้เพิ่มอีกจำนวนมหาสาร

และมีแนวโน้มว่าปริมาณยาเสพติดจะมีการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะจากข้อมูลคดีของยาเสพติดยังพบว่ายังมีคดีค้างอยู่ตอนนี้ที่ศาลชั้นต้นอีกประมาณกว่าสองแสนคดี และอีกหนึ่งแนวทางคือการแก้ไข้ในข้อกฏหมายในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พุทธศักราช2522 ในมาตราที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ อย. สามารถเผาทำรายยาเสพติดให้โทษของกลางได้แม้การตัดสินในคดีความในศาลชั้นต้นจะยังไม่เสร็จสิ้น

ยกตัวอย่างเช่น หากยึดยาเสพติดของกลางมาได้จำนวน100กิโลกรัมก็ควรที่จะมีการกำเนิดว่าสามารถกันยาเสพติดเอาไว้เป็นจำนวนเท่าไหร่เพื่อไม่ให้กระทบต่อการพิจารณาคดีส่วนจำนวนที่เหลือก็สามารถนำเอาไปเผาทำรายได้ก่อนที่คดีนั้นถึงที่สุดเพราะเท่าที่เห็นก็ไม่ควรมีคดีไหนเมื่อไปถึงศาลอุทธรณ์แล้วทางศาลอุทธรณ์จะมีคำสั่งให้นำยาเสพติดของกลางมาตรวจพิสูจน์ใหม่สักครั้งเดียว

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  BK8

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa