สภาพแวดล้อมต่างๆที่เราควรเรียนรู้

สิ่งแวดล้อมที่เราจะนำมาบอกให้ได้ฟังกันมีดังนี้ แม่น้ำ และ ต้นไม้ เพราะทั้งสองสิ่งนี้นับว่าเป็นทรัพยากรที่มันอยู่ไกล้ตัวของเราทุกวัน

ทรัพยากรอย่างแรกเลยที่เราอยากจะพูดให้ทุกคนได้ฟังกัน คือ แม่น้ำ สำหรับในอดีตแหล่งแม่น้ำก็ได้มีความสำคัญมากเช่นกันทั้งเอาไว้ใช้สำหรับในการเดินทางและเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ครั้งก่อนนั้นเราสามารถที่จะตักน้ำที่แม่น้ำนั้นนำเอามาใช้ซักผ้าถูบ้านหรือสามารถที่จะใช้เป็นประจำวันได้เช่นเดียวกันซึ่งมันก็ได้แตกต่างไปจากกับปัจจุบันนี้เลยทีเดียวที่มันมีทั้งเศษขยะในลำครองและทิ้งขยะลงในแม่น้ำจึงทำให้ระบบในน้ำเน่าเสียและทำให้แม่น้ำในลำครองนั้นมีสีที่ไม่เป็นแม่น้ำเอาสะเลยและแม่น้ำก็จะมีสีดำสกปรกและเป็นน้ำเสียเนื่องจากผู้คนทิ้งขยะและการปล่อยน้ำเสียที่มีสารเคมีลงในแหล่งแม่น้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม

ดังนั้นวิธีการที่ควรจะต้องแก้ไขคือเราจะต้องไม่ทิ้งขยะเหล่านี้ลงสู่แม่น้ำลำคลองและไม่ปล่อยของเสียลงสู่แม่น้ำและถ้าคนในสังคมเรานั้นสามารถที่จะร่วมมือกันแม่น้ำเหล่านี้ก็จะกลับมาใสสะอาดอีกครั้งและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กันก็จะสามารถช่วยให้บ้านเมืองเรากลับมาใสสะอาดได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับในส่วนของทรัพยากรที่2ต้นไม้ 

ต้นไม้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเกิดมีการเปลี่ยนแปรงมากมายทั้งในอดีตและในปัจจุบันสำหรับเรื่องป่าไม้นั้นต้นไม้เป็นอีกหนึ่งที่ทำให้สัตว์ต่างๆนั้นสูญพันเพราะว่าเจ้าสัตว์ป่าเหล่านั้นที่จะต้นการต้นไม้เป็นที่พักอาศัยนั้นไม่มีและบวกด้วยกัยสภาพอากาศที่ได้มีการเปลี่ยนแปรงต่างๆและสำหรับการปรับตัวเพื่ออยู่ได้ในปัจจุบันและช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและมีอีกหนึ่ง

วิธีที่จะทำให้พื้นป่านั้นกลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมก็คือเราจะต้องร่วมมือกันช่วยกันปลูกต้นไม้รักษาพื้นป่าให้เป็นธรรมชาติให้อยู่อุดมสมบูรณ์และก็ไม่ตัดไม้ทำลายป่าเพื่อที่จะให้ธรรมชาตินั้นกลับมาเหมือนดังเดิม

สำหรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ไกล้ตัวเช่นห้องเรียน ห้องเรียนถึงว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ไกล้ตัวน้อยๆมากที่สุดและสำหรับน้องๆนักเรียนนั้นก็ควรที่จะจัดห้องเรียนให้มันเป็นระเบียบและห้ามมีสิ่งของที่เป็นขยะหลงเหลืออยู่เพราะว่ามันจะทำให้สกปรกและก็ควรที่จะจัดโต๊ะไม่ให้ขวางทางเดินดังสำหรับน้องๆในห้องเรียนก็ต้องจะรู้จัดการปรับตัวให้เข้ากับห้องเรียน

และสิ่งแวดล้อมสุดท้ายก็คือบ้านของเรานั้นเอง  บ้านถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ไกล้ตัวเราเราก็ควรที่จะทำความสะอาดบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ และควรเก็บของให้เป็นระเบียบเช่นแปรงสีฟันควรอยู่ในห้องน้ำจานชามควรเก็บให้เป็นระเบียบควรอยู่ในห้องควรเสื้อผ้าควรแขวงและพับเก็บผ้าให้เป็นระเบียบรองเท้าก็ควรจัดเก็บเข้าชั้นวางหรือเรียงเป็นคู่ให้เรียบร้อย

สำหรับการที่เราเก็บของเป็นระเบียบนั้นนอกจากจะทำให้มันดูเป็นระเบียบแล้วยังสามารถให้เรานั้นหาของได้ง่ายอีกด้วย

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa