นิสัยของคนในสังคมไทยปัจจุบัน ยากแท้ยั่งถึง

   เป็นเรื่องจริงที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยเกี่ยวกับนิสัยของคนเราที่เมื่อเวลาปกติจะเป็นคนนิสัยดีพูดจาไพเราะบางคนเป็นที่รักของคนทั่วไปเพราะชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าคนแต่ละคนนั้นนิสัยที่แท้จริงแล้วเป็นอย่างไรโดยไม่ต้องรู้ว่านิสัยภายนอกที่เราเห็นนั้นเป็นอย่างไรแล้วเราก็เพียงแค่เราชวนเค้าไปกินเหล้า เพียงเท่านี้เราก็จะเห็นธาตุแท้ของคนคนนั้นทันที

ซึ่งอันที่จริงแล้วนิสัยดั้งเดิมของคนแต่ละคนจะเป็นอย่างไรก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่หากเราสามารถรู้ธาตุแท้ของคนอื่นว่านิสัยที่แท้จริงของเขานั้นเป็นแบบไหนเราก็จะสามารถระวังตัวเองจากบุคคลเหล่านั้นได้เมื่อเขาเข้ามาหาเราจะได้รู้ได้ว่าเขาอาจจะมีเจตนาร้ายแอบแฝงที่ในการเข้ามาหาเราก็ได้คนไทยในสมัยโบราณเป็นคนพูดตรงคิดยังไงก็พูดยังงั้น

แต่คนไทยในสมัยปัจจุบันไม่ได้เป็นดังคนโบราณเพราะมีการถูกหล่อหลอมจากประสบการณ์ที่คนแต่ละคนนั้นอาจจะ เคยประสบพบมาเพราะคนทุกคนไม่ได้เกิดมาแล้วประสบความสำเร็จด้วยกันทุกคนและต้นทุนการดำเนินชีวิตของคนแต่ละคนก็ไม่ได้เหมือนกันดังนั้นประสบการณ์ชีวิตเหล่านี้จึงจะหล่อลอมให้คนแต่ละคนกลายเป็นคนอีกคนหนึ่งซึ่งถูกเก็บกดเอาไว้ภายในและมักแสดงออกต่อหน้าคนอื่นเป็นอีกแบบนึงสิ่งที่เราพูดกันมานี้เป็นการ สอนให้มองคนในสังคมแบบความเป็นจริงจะได้ไม่ต้องถูกคนอื่นหลอกลวงอย่าง

ที่เรามักจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่มักจะถูกหลอกได้ง่ายง่ายเพียงแค่เห็นว่าพวกเขาเหล่านั้นดูเป็นคนซื่อ อย่างเช่นที่เรามักจะเห็นว่าคนในโลกออนไลน์มักจะถูกหลอกได้ง่ายเพียงแค่เห็นภาพที่คนอื่นเอามาโพสต์ให้ดูน่าสงสารหรือไลฟ์สดให้ดูน่าสงสารว่าคนเหล่านั้นกำลังเดือดร้อนซึ่งแท้ที่จริงแล้วพวกเขาเหล่านั้นอาจจะไม่ได้เดือดร้อนเลย

ก็ตามเพียงแต่สามารถจับ อย่างเช่นที่เรามักจะเห็นว่าคนในโลกออนไลน์มักจะถูกหลอกได้ง่ายเพียงแค่เห็นภาพที่คนอื่นเอามาโพสต์ให้ดูน่าสงสารหรือไลฟ์สดให้ดูน่าสงสารว่าคนเหล่านั้นกำลังเดือดร้อนซึ่งแท้ที่จริงแล้วพวกเขาเหล่านั้นอาจจะไม่ได้เดือดร้อนเลยก็ตามเพียงแต่สามารถจับจุดของคน ได้ว่าทำแบบไหนถึงจะดูน่าสงสารและสามารถดูดเงินจากบุคคลเหล่านั้นได้ดังนั้นหากจะมองใครปัจจุบันต้องมองให้ลึกอย่าไว้ใจใครง่ายง่ายเพราะไม่ยังงั้นคนที่เดือดร้อนและเสียใจก็จะเป็นตัวเราเอง

 

 

สนับสนุนโดย  sagame เครดิตฟรี

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa