เมืองน้ำมันที่ได้มีความเก่าแก่มากที่สุดในโลก

สำหรับOil Rocksได้เป็นเมืองที่ได้มีการขุดเจาะของแหล่งของน้ำมันที่มีการได้รับจัดอันดับว่ามันได้เป็นเมืองที่มีความเก่าแก่มากที่สุดในโลก ซึ่งมันได้ตั้งอยู่ในทะเลแคสเปียนและได้อยู่ในพื้นที่ประเทศของอาเซอร์ไบจาน

โดยได้ออกห่างออกไปจากชายฝั่งประมาณ55กิโลเมตรอีกทั้งมันยังได้ประกอบไปด้วยของเกาะเทียมที่มันได้มีทั้งแท่นที่เอาไว้ สำหรับขุดเจาะน้ำมันมากกว่าประมาณ2,000แท่นและยังได้มีโรงแรมและด้านศูนย์การค้าและด้านคอมแพคด้านอื่นๆที่มันได้มีความเชื่อมต่อเข้าหากันด้วยถนนที่ลอยอยู่ในการทะเลที่มันได้มีความยาวประมาณ300กิโลเมตรที่มันได้ลอยอยู่กลางทะเลนั้น

และ ยังได้ว่ากันว่าในช่วงที่มันฮิตมากที่สุดในช่วงปีประมาณ1960ได้มีคนมาทำงานที่นี่สูงถึงประมาณ5,000คนกันเลยทีเดียว  Oil Rocksนั้นถือได้ว่ามันได้เป็นมรดกที่ได้มีการตกทอดสืบการมาจากสหภาพของโซเวียตหลังจากที่ได้มีการเข้าไปสำรวจผลของน้ำมันที่อยู่ใต้ท้องทะเลแคสเปี้ยนที่มันได้มีระดับความลึกประมาณ1.1กิโลเมตร โดยได้มีการเริ่มโครงการมาตั้งแต่ในปี1945และสามารถที่จะผลิตได้จริงๆเมื่อปี1991 แต่สำหรับอย่างไรก็ตามในทุกๆ

วันนี้หลังจากที่ได้มีความผันผวนของทางด้านเศรษฐกิจและราคาของน้ำมันตั้งแต่ศตวรรษที่70 นั้นได้ว่ากันว่า Oil Rocksนั้นมันไม่ได้อยู่ในสภาพที่มีความอู้ ฟู่เหมือนเดิมอีกต่อไปทั้งถนนที่มันเคยใช้งานได้ประมาณ300กิโลเมตรมันกลับกลายมาเหลือแค่เพียง45กิโลเมตรเท่านั้นอีกทั้งนี้มันก็ยังยากที่จะหาข้อมูลในปัจจุบัน เพราะเนื่องากว่าทางด้านของรัฐบาลนั้นไม่ได้ต้องการที่จะให้เปิดเผยให้มันได้เข้าสู่สถานที่สาธารณะอีกทั้ง ณ ที่เมืองแห่งนี้มันก็ยังได้ถือว่ามันได้เป็นความภาคภูมิใจแห่งชาติที่มันได้มีการตกทอดมาจากของยุคโซเวียต และในทุกวันนี้ทางข้อมูลทางด้านในปัจจุบันของ Oil Rocksนั้น

มันก็ยังยากที่มันจะเอามายืนยันเพราะว่าสถานที่แห่งนี้มันได้ถูกควบคุมโดยจากทางด้านของรัฐบาลที่จะไม่ให้มีการเผยแพร่หรือให่บุคคลที่อยู่ภายนอกนั้นได้เข้ามาหาข้อมูลในด้านต่างๆที่มันได้เกี่ยวข้องกับสถานีแท่นขุดเจาะน้ำมันว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรตั้งแต่ในยุคสมัยของโซเวียตที่ได้ทิ้งแท่นคุดเจาะน้ำมันขนาดใหญ่นี้เอาไว้และได้หลงเหลือมายังในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ในสภาพที่ร้อย%แล้วก็ตามแต่มันก็ยังได้มีการถูกปิดห้ามไปให้นำเอาไปเผยแพร่และมันได้ถูกปิดกั้นของทางสหภาพรัฐที่คอยป้องกันอยู่นั้นเอง

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa