อย่างฮาเมื่อรัฐมนตรีให้พระสวดมนต์ไล่ไวรัสโควิด -19 

 ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเรามาถึงยุคที่บทสวดมนต์สามารถช่วยขับได้เชื้อไวรัสออกจากประเทศได้แล้วโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อมีรัฐมนตรีท่านหนึ่งคือนายเทวัญได้ออกมาแถลงการณ์ประกาศว่าในช่วงตอนเย็นจะมีการนิมนต์พระหลายร้อยรูปเพื่อทำการสวดมนต์สำหรับขับไล่เชื้อไวรัสโควิด -19 โดยจะมีการตรวจทุกเย็นซึ่งทางรัฐมนตรีเทวัญแจ้งว่าบทสวดที่พระสงฆ์จะนำมาสวดนี้จะเป็นบทสวดรัตนสูตรโดยรัฐมนตรีแจ้งว่าได้มีการปรึกษาหารือกับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เห็นดีเห็นงามกับความคิดนี้ด้วยโดยยังบอกอีกว่าการที่ให้พระสงฆ์สวดบทรัตนสูตรนั้นมีกันมาตั้งแต่โบราณแล้วเป็นการสวดขับไล่สิ่งที่ไม่ดีซึ่งถือว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็คือสิ่งไม่ดีเช่นเดียวกันดังนั้นการใช้พระสงฆ์มาทำการสวดบทสวดรัตนสูตรสามารถช่วยให้ประชาชนมั่นใจว่าประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสครั้งนี้ไปได้แต่อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีเทวัญได้ออกมาประกาศผ่านทางสื่อมวลชนว่าจะให้ประชาชนเปิดฟังบทสวดรัตนสูตรนี้จากที่บ้านเท่านั้นไม่จำเป็นต้องมาร่วมสวดมนต์ด้วยกันที่วัดเพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้เชื้อไวรัสสามารถแพร่กันได้

เนื่องจากว่าถ้ามีการรวมกันหลายคนอาจจะมีการติดเชื้อโรคจากกันได้แล้วเมื่อไหร่คนได้เห็นข่าวนี้ออกมาต่างก็มาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากถึงความคิดของรัฐมนตรีท่านนี้โดยต่างก็มองว่าถ้าหากพระสงฆ์สามารถเกิดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้แล้วรัฐบาลไทยจะมีกระทรวงสาธารณสุขไว้เพื่อสิ่งใดซึ่งโดยปกติแล้วอ่านข่าวมาในช่วง 1 เดือนนี้จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศเกาหลีหรือประเทศอื่นๆบางประเทศที่มีความเชื่อความศรัทธาในแบบแปลกๆแบบนี้ในการแก้ไขปัญหาไวรัสแต่ไม่คิดว่าประเทศไทย

ก็จะมาพบจุดจบเช่นเดียวกันแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องของความงมงายซึ่งคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีรวมถึงคนที่เป็นรัฐมนตรีร่วมในรัฐบาลนี้ไม่น่าจะมีแนวความคิดแบบนี้ขึ้นมาทำให้เราสามารถมองเห็นได้ว่าระดับมันสมองของรัฐบาลชุดนี้เป็นแบบไหนและเราสามารถที่จะพึ่งพารัฐบาลชุดนี้ได้มากน้อยแค่ไหน หากว่าบทสวดรัตนสูตรสามารถที่จะขับไล่เชื้อไวรัสออกไปได้ในอนาคตเราควรจะยุบกระทรวงสาธารณสุขไปเพราะเป็นการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างสูญเปล่า

เนื่องจากว่าแค่เพียงขับไล่เชื้อไวรัสด้วยการสวดมนต์รักษาโรคด้วยการสวดมนต์เราก็หายจากการติดเชื้อไวรัสพวกนี้แล้วจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีกระทรวงสาธารณสุขเอาไว้เพื่อผลาญงบประมาณแผ่นดิน จากการที่หลายคนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงความโง่เขลาเบาปัญญาของรัฐบาลชุดนี้คงต้องรอดูกันว่านายเทวัญยังจะมีการรวบรวมพระสงฆ์เพื่อมานำบทสวดมนต์ขับไล่เชื้อไวรัสนี้อยู่หรือไม่ 

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa